Саба?ты? та?ырыбы:
?ималар. ?абаттас?ан ж?не о?ашалан?ан ?ималар ды салуда?ы келісімдер.
Саба?ты? ма?саты:
1. Білімділік:?ималар туралы т?сінік бере отырып, о?ашалан?ан ж?не ?абаттас?ан ?ималарды сызба?а т?сіру.
2.Дамытушылы?: О?ушыларды? ?здік ж?мысын ?йымдастыру ар?ылы шы?армашылы? ізденіске баулу, сызбаны орындау ?аблеттерін дамыту.
3. Т?рбиелік:О?ушыларды а?паратты? сауаттылы??а, сызба орындауда ??ыптылы??а т?рбиелеу

Саба?ты? к?рнекілігі: Компьютер,интерактивті та?та,слайдтар , тапсырма карточкалар, калька, тетікб?лшек моделі.

Саба?ты? т?рі: Жа?а білімді игеру.

Саба?ты? типі: д?ст?рлі

Саба?ты? ?дісі: К?рсете-т?сіндіру, с?ра?-жауап, сыни т?р?ыдан ойлау, Вазинаны? ?жымды? ойлау техналогиясыны? элементтерін пайдалану.

Саба?ты? к?рнектілігі: КП, слайдтар, плакаттар, электронды? о?улы?тар, бейнетаспа тетікб?лшектер, с?ра?, тапсырмалар атаулары бар карточкалар, тест с?ра?тары, биология п?ні к?рнекіліктер.

П?наралы? байланыс: ?нер,биология, е?бек.Саба?ты? барысы

I.?йымдастыру кезе?і:

1.С?лемдесу

3. Психологиялы? ахуал ту?ызу : ?аза? жеріне к?ктем мерекесі наурыз келіп жер беті к?н шуа??а шомылып ??лпырып г?лдеп адамдар бір біріне ?з ?уанышын білдіреді . Б?гінгі саба?ымызда біз де бір-бірімізге ?з ?уанышымызды білдіретін с?з айтып, саба?ымызды к?тері?кі к??іл к?ймен бастайы?.

3. О?ушыларды? саба??а дайынды?тарын тексеру

4. Хабарлау: сыныпты ?ш топ?а б?ліп ?р топ та?ы топ басшыларына ба?алау пара?ы таратылады

II.Саба?ты? та?ырыбын,ма?сатын,міндетін хабарлау

III. Негізгі білімні? актуальдігі

1. ?р топ?а берілген та?ырып?а байланысты ізденіс шы?армашылы? тапсырмаларды тындап к?рейік:

?р т?рлі салада н?рсені? пішінін ?алай аны?тау?а болатыны туралы ізденіс , шы?армашылы? ж?мыс жасау

слайд № 3

1 топ ?алалы? архитектура орталы?ына серуен.

слайд № 4, слайд № 5

2 топ : жихаздар фабрикасы- фото суреттер

3топ : медициналы? колледжі- фото суреттер

?р топ дайында?ан ж?мыстарын слайдттырдан к?рсетеді

IV Жа?а білім беру

1. О?улы?пен ж?мыс.( № 4-22 слайдтарды ашу) Осы ізденіс , шы?армашылы? ж?мыстарын б?гінгі жа?а та?ырыбымызды игеруге к?мектеседі. О?улы?ты? 111 бетін ашып ?има с?зінін аны?тамасын іздеп к?рейік .

Енді осы аны?тамамен ізденіс щы?армашылы? тапсырманы? ??састы?ы неде?

Екі жерде н?рсені? пішінін аны?тау туралы айтылады

Мый?а шаб?л: ?иманын пайдасы ?андай деп ойлайсындар ? ( о?ушылар ?иманын пайдасы ?андай екенін ?з т?сініктері бойынша айтады)

К?ріністер жеткіліксіз болса н?рсенін пішінін аны?тау ?шін ?иманы пайдаланамыз.

слайд№ — 14 ?иманын пайда болуы

?иманы? пайда болуы

2. Демонстрациялау-слайд жазы?ты?пен фигураны ?и?аннан шы??ан фигура кескіні

1. ?иманы? пайда болуы модельден аны?тап к?ру. О?ушы модель жасап та?ырыпты т?сіндіруге к?мектеседі.

Демонстрациялау ар?ылы фигураны ?июшы жазы?ты?пен ?июды тусіндіру

-?имадан пайда бол?ан фигура кескіні

-?иманы сызбада белгілеу

-?ималарды? орналасуы: о?ашалан?ан, ?абаттас?ан ?има т?рлері, оларды белгілеу

слайд -?иманы? пайдасы

слайд-?ималарды белгілеуді, ?йрету

Слайд -?ималарды? орналасуына байланысты о?ашалан?ан ж?не ?абаттас?ан ?ималар т?рлері болатынын к?рсету

О?ашалан?ан ?иманы белгілеу:

1. ?иманы сызбада бос орын?а салу

2. Оь симметриясы бойында

3. ?има сызы?ыны? созындысына орналасады орналастыру?а болады

4. Б?рып салу?а болады

Слайд -?абаттанс?ан ?иманы белгілеу

1. .?абаттас?ан ?иманы шектейтін сызы? жуандылы?ы S/3-тен S/2 –ке дейін жі?ішке т?тас сызы?

2 ?абаттас?ан ?има детальды? ?иыл?ан жерінде к?ріністін бойында орналасады

Мына сызбада?ы ?има фигураларды? айырмашылы?ы неде?-

(?има фигурасы симметриялы болса, ?абаттас?ан ?имада

н?с?амалары бар ?зік сызы? ж?ргізілмейд

Егер н?рсе симметриялы болмаса , онда н?с?амалары

бар ?зік сызы? ж?ргізіледі , біра? ?ріптермен белгіленбейді.)

слайд№20Сызба ы?шам болу ?шін о?ашалан?ан ?иманы к?рініс б?ліктерінін аралы?ында?ы ?зікке орналастыру?а болады

слайд№21Есінде са?та

?имада тек жазы?ты?пен ?иыл?ан жер ?ана к?рсетіледі.

?има деген ?имыл ?рекеті емес, ол сызбада?ы к?рінісі.

V Жатты?уларды орындау

1.«Кім жылдам» — жатты?уларды орындау

Осы саба?та ал?ан білімімізді пысы?тай отырып жатты?улар орындаймыз: слайд№ «Кім жылдам»

?р топтан кезекпен екі о?ушы шы?ып тапсырмаларды интерактивті та?тада орындайды

№1. Жатты?у Екі к?рінісі берілген тетікб?лшекті ?имамен алмастырып

?има фигураларын тауып белгілеу.

слайд№24

№2. Жатты?у. ?има ар?ылы тетікб?лшектерді? пішіні? аны?тау атты тапсырма

№1. Тапсырма Орналасуына байланысты ?иманы? ?андай т?рлері сызбада берілген.

№2 Тапсырма. ?андай ?ималарды белгілейді? белгілендер

слайд№25 Тетікб?лшекті ?имамен алмастыру ?лгісі

слайд№26

слайд№27-Д?птерге трек сызбаны сызып к?рсету. ?андай ?има т?рлерімен б?гін таныстындар? Айтып беріндер .

слайд№13 3 ж?не 4 жатты?у:Тетікб?лшектерді ?имамен алмастыра отырып сызбасын сызу

№ 1Тапсырма: к?ріністе кейбір сызы?тар ж?не конструкциялы? элементтер жетіспейді. Берілген сызбаларды ?олдана отырып, тетікб?лшекті? сызбасын сызып ая?тандар

№2 Тапсырма : Берілген сызба?а с?йене отырып ?атесіз орындал?ан ?иманы

табындар

3 топ?а: карточка тапсырмалар орынандар

VI Білімді, іс ?рекетті ?орыту, ж?йелеу

1. Трек сызба сызу, Венн диаграмманы толтыру

?орытындылай отырып б?гінгі саба?ымызда не білдік трек сызба?а сызып к?рсетейік

слайд№13, слайд№22 Трек сызба сызу

?иманы? екі т?рін Венн диаграммасын толтырып жазайы? .?р топтан кезектесіп бір о?ушы шы?ады : 1 топ о?ашалан?ан ?има туралы ,2 топ ?абаттас?ан ?има туралы, 3 топ екі ?има т?рлерінін ??састы?ын жазып шы?ады.

VII. ?й тапсырмасын беру: 113 беттегі №1,№2 жатты?уларды орындау

VIII. Саба?ты ?орытындылау

О?ушыларды ба?алау . Саба??а ен жа?сы ?атыс?ан топты айту

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *